Fırat Kalkınma Ajansı

 

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projeleri destekleyerek hayata geçirmek amacıyla 09.02.2015 tarihi itibariyle 2015 Yılı “Malatya-Elazığ Odak Alanlar” ve “Bingöl-Tunceli Öncelikli Alanlar” Mali Destek Programlarını başlatmıştır. Programlar kapsamında bölgeye aktarılması planlanan kaynak miktarı 10 milyon TL olup, desteklenecek projelerle yaklaşık 20 Milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Söz konusu programlara başvuru kabulü 23.02.2015 – 10.04.2015 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, programlara ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

MALATYA-ELAZIĞ ODAK ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Programın amacı, TRB1 bölgesinin Malatya ve Elazığ illerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak belirlenmiş alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesidir.

Programın Odak Alanları

Malatya Yeşilyurt ve Battalgazi İlçeleri ile Elazığ Merkez İlçe sınırları içinde uygulanacak proje başvurularının aşağıda belirlenen odak alanlar çerçevesinde sunulması zorunlu olup, bu alanlar dışında sunulan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Malatya ve Elazığ illerinin diğer ilçelerinde uygulanacak proje başvuruları için ise bu alanlar öncelikli olup, diğer alanlarda yapılan proje başvuruları da kabul edilecektir.   

 Tıbbi Malzeme ve Medikal Ürünlerin İmalatı

 Makine ve Ekipman İmalatı

 Ambalaj Malzemeleri İmalatı

 Yapı Malzemeleri, Gıda ve Tekstil-Konfeksiyon sektörlerinde ürün çeşitlendirme ve yeni ürün

geliştirme

Uygun Başvuru Sahipleri

Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır.

 Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını

aşmayan KOBİ’ler.

 Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 100.000 TL ve azami 400.000 TL olabilecektir. Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %50’si hibe olarak desteklenebilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi  9 aydır. Projelerin Elazığ veya Malatya illerinde uygulanması gerekmektedir.

BİNGÖL-TUNCELİ ÖNCELİKLİ ALANLAR MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

Programın amacı, TRB1 bölgesinin Tunceli ve Bingöl İllerinde mal ve hizmet üretiminde ekonomik değer artışı sağlayacak öncelikli alanlarda işletme niteliklerinin iyileştirilmesi ve kapasitenin artırılması olarak belirlenmiştir.  

Programın Öncelikli Alanları

 Tekstil-Konfeksiyon

 Turizm (Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri)

 OSB’lerde yer alacak İmalat Sanayi

 Kanatlı Hayvancılık (En az 25.000 kapasiteli)

 Yenilenebilir Enerji Destekli Seracılık (En az 5 Dönüm)

Uygun Başvuru Sahipleri

 KOBİ’ ler.

Destek Tutarı ve Oranı

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000 TL’dir.

Her bir başvuru için verilecek toplam destek miktarı asgari 50.000 TL ve azami 400.000 TL

olabilecektir. Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla ise %50’si hibe

olarak desteklenebilecektir.

Proje Süresi ve Uygulama Alanı

Azami proje uygulama süresi 9 aydır. Projelerin Bingöl veya Tunceli illerinde uygulanması gerekmektedir.