Su Ürünleri Sektörü

 

Elazığ, 2014 yılı TUİK verilerine gör;  yıllık 14,400 ton üretim ile Alabalık üretiminde ülkede Birinci sıradadır.

Elazığ, il sınırları içerisinde bulunan baraj gölleri, doğal göller ve akarsularla ülkemizin en zengin su potansiyeline sahip illerinden biridir. Bu zenginlik,  doğal göl durumunda olan Hazar Gölü, Fırat Nehri üzerinde 1975 yılında enerji üretimine geçirilen ve Keban Hidroelektrik Santrali ve arkasındaki Keban Baraj Gölü, bu barajın mansabında inşa edilen Karakaya Hidroelektrik Santrali ve Baraj Gölü’yle bu göllere akan irili ufaklı pek çok akarsudan meydana gelmektedir. Su ürünleri sektöründe hem yetiştiricilik hem de avcılık yoluyla ciddi bir üretim söz konusudur. Özellikle alabalık yetiştiriciliğinde Elazığ, Türkiye’de ön plana çıkmıştır.

Elazığ’da üretilen alabalık miktarı, 2001 yılında 281 ton/yıl, 2008 yılında 4223 ton/yıl iken, 2013 yılında yaklaşık 15000 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. 2001 yılından 2008 yılına kadar alabalık üretimindeki artış miktarı %1502, 2008 yılından 2013 yılına kadarki artış miktarı ise %355 olmuştur.

Elazığ, 2014 yılı TUİK verilerine gör;  yıllık 14,400 ton üretim ile Alabalık üretiminde ülkede Birinci sıradadır.

Elazığ’da yetiştiricilik yapan alabalık işletmelerinin toplam üretim kapasitesine baktığımızda ise, toplam kapasite 1996 yılında 10 ton/yıl, 2001 yılında 281 ton/yıl, 2006 yılında 1860 ton/yıl, 2010 yılında 22085 ton/yıl, 2013 yılı 32.555 ton/yıl seviyesindedir. Elazığ’ın sahip olduğu 63.066 hektarlık su alanı düşünüldüğünde, mevcut kapasitenin yakın gelecekte daha da artacağı tahmin edilmektedir.