Elazığ OSB

 

Organize Sanayimizin I. Bölgesi 1992, II. Bölgesi ise 2002 yılında faaliyete geçmiştir. Daha sonra III. ve IV. kısım ilaveleri yapılmıştır. Elazığ Organize Sanayi Bölgesinin gelişme alanları ile birlikte 533 Hektardır. OSB bölgesinin imar planı dahilindeki toplam  alanı 312 Ha.dır. Geriye kalan 221 Ha. da imara açılacaktır.

 

ÜRETİM

İNŞAAT

PROJE

I.KISIM OSB

49 firma (56 parsel)

3

-

II.KISIM OSB

32 firma (36 parsel)

1

3

III.KISIM OSB

19 firma ( 23 parsel)

7

11 firma (14 parsel)

TOPLAM

100 firma (115 parsel)

11 firma

14 firma (15 parsel)

OSB Bölgesinde toplam 145 sanayi parseli mevcuttur. Ayrıca sosyal tesisler, kamu tesis alanı ve hizmet parseli olmak üzere toplam 149 parselden oluşmaktadır. 

OSB Kanununun 20. maddesine göre bölgeye elektrik dağıtımının Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiğinden TEDAŞ Fırat A.Ş. den 2006 yılında elektrik dağıtımını alarak, EPDK’ ya müracaat edilip 49 yıllık EOSB Elektrik Enerji Dağıtım lisansı alınmıştır.

OSB’de bütün firmalara Doğal Gaz altyapısı sağlanmıştır.

Elazığ OSB kampüsünde, Fırat Üniversitesi Maden Meslek Yüksek Okulu, Gümrük Müdürlüğü, İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Birimi, itfaiye, PTT gibi hizmet birimleri mevcuttur.

Elazığ OSB’nin avantajlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

1) Demiryolu ve karayolu alt yapı bağlantılarının bulunması

2) Çevresinde hazine arazisinin çokluğu sebebiyle, ucuz arsa değerinin mevcudiyeti

3) Kekliktepe şalt sahasına olan yakınlığı

4) DSİ hidrolik etütlerince yer altı su seviyesi zenginliği

5) İmar İskan Bakanlığı 26.10.1969 tarihli zemin etüdü ve zeminin kaya olması

6) Şehir merkezine olan uzaklığının fazla olmaması,

7) Havaalanına yakınlığı,

8) Doğu Anadolu ulaşım bağlantılarında bulunması

9) Şehre bir sanayi aksı oluşturması

10)Demiryolunda konteynır yükleme ve boşaltma istasyonu olanağı

Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Adres: Yazıkonak - Elazığ / TÜRKİYE

Tel:+90 424 255 50 21 - 22

Faks: +90 424 255 10 05

E-Mail: info@elazigosb.org.tr