Fırat Teknokent

 

20 Mayıs 2007 tarihinde resmi gazetede yararlanarak kurulan Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi yine tüm Elazığ’ın sahipleneceği bir yapıda oluşturulmuştur. Ortaklık yapısına Fırat Üniversitesi dışında, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret Borsası gibi sivil toplum örgütleriyle tüm topluma mal edilmiştir.

Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan Fırat Teknokent teknogirişim konusunda ülkede önde gelen teknokentlerdendir. Mevcut binasına ek olarak yeni binası ile Fırat Teknokent gelişimine hızla devam etmektedir.

 

Mevcut Teknokent

Yeni Bina

Toplam İşlik Sayısı

44

65

Tahsisli İşlik Sayısı

44

-

Tahsise Açık (Boş) İşlik Sayısı

0

-

Tahsisli Atıl İşlik Sayısı

0

-

Kaynak: Fırat Teknokent, 2014

Fırat Teknokent, Fırat Üniversitesi’nin araştırma yeteneği ve bilgi birikiminden de faydalanarak, küresel ekonomiye seçilmiş sektörlerde, ileri teknolojiye dayalı katma değeri yüksek yenilikçi ürün ve hizmetleri, rekabetçi koşullarda sunan girişimcilerin ve şirketlerin yer aldığı dünyanın önde gelen teknoloji geliştirme bölgelerinden birisi olma vizyonu ile kurulmuştur. Araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak ana misyonudur. Bu misyon çerçevesinde bölgemizde nitelikli insan kaynağı istihdamı ve beyin göçünün azaltılması konusunda da önemli bir rol üstlenmektedir.

 

Fırat Teknokent Tel: (424) 241 50 13