Endüstri 4.0 Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek
2017-09-06 17:37:00

Fırat Kalkınma Ajansı - Elazığ Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda, Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ilimizdeki ilgili firma, girişimci ve akademisyenlere yönelik Endüstri 4.0 Bilgilendirme Toplantısı 12 Eylül 2017 Salı günü saat 13:00’da Elazığ OSB Konferans Salonunda düzenlenecektir.

 

Düzenlenecek toplantıda  Endüstri 4.0 çalışmalarının öncülerinden ve en önemli destekçilerinden Siemens Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Sayın Derya İren tarafından Endüstri 4.0 ile ilgili güncel gelişmelere ve sektörün sanayi, ticaret, günlük hayat ve akademik dünyadaki kullanım alanlarına dair bilgiler paylaşılacaktır.

Temel olarak sanayinin dijitalleşmesi anlamına gelen Endüstri 4.0 Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Günümüze kadar geçen sürede ilk Sanayi Devrimi su buharının devreye girmesiyle makineleşmenin başlaması, 2. Devrim “elektrik” ile seri üretime geçilmesi, 3. Devrim ise “elektronik” ile otomasyon çağının gelmesi, gibi bir birini tamamlayan ve geliştiren evreler olarak kabul edilmektedir. Bu evlerin sonuncusu olarak tanımlanan Endüstri 4.0 döneminde bilişim ve internet süreçlerinin üretim aşamalarına entegrasyonun sağlanması ve süreçler arası ağların oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu evrede bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması amaçlanmaktadır. Endüstri 4.0 döneminin en önemli bileşenlerinden biri de Cihaz Tabanlı İnternet (İnternet of Things) uygulamalarıdır. Söz konusu uygulamalar yeryüzünde tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi imkanlarının geliştirilmesini ve her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, internet bağlantılı akıllı elektronik sistemleri kapsamaktadır. Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetilmektedir. Bu sistem Endüstri 4.0 ile hedeflenen “Akıllı Fabrikalar” olarak adlandırılmaktadır.  Akıllı fabrikalar ile üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarının azalması, üretim miktarı ve kalitesi artması beklenmektedir.

Değişen piyasa koşullarında firmalarımızın küresel rekabete uyum kabiliyetlerini geliştirmek ve Endüstri 4.0 ile ilgili son gelişmeleri aktarabilmek maksadıyla düzenlenen Endüstri 4.0 Bilgilendirme Toplantısına ilgili tüm paydaşlarımız davetlidir.