5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı
2019-07-25 11:12:15

Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da, üçüncüsü 2015 yılında Bingöl’de, dördüncüsü Tunceli’de gerçekleştirilen konferansımızın beşincisi Malatya Turgut ÖZAL Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Malatya’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa VARANK’ın himayelerinde gerçekleştirilecektir.

Sizleri de bu çerçevede 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Malatya’da gerçekleştireceğimiz 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına davet etmekten mutluluk duyarız.

Konferans ile ilgili detaylı bilgiye http://irdcturkey.org/confsis/ adresinden ulaşabilirsiniz.