Gıda Sektörü Yatırımları
2015-04-07 23:45:07

1.ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİL BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Dilekçe
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Onaylı Sureti)
 3. Kapasite Raporu (Orijinal)
 4. Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
 5. Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
 6. İmza sirküleri sureti,
 7. Sorumlu Yönetici Sözleşmesi (Orijinal)
 8. Sorumlu Yöneticilik Belgesi Sureti
 9. Diploma Sureti

2.GIDA ÜRETİM İZİN  BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği Olan Gıdalar İçin)

 1. Dilekçe
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (onaylı sureti)
 3. Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi (onaylı sureti)
 4. Kapasite raporu (Orijinal)
 5. Sorumlu yönetici sözleşmesi (Orijinal)
 6. Sorumlu yöneticilik belgesi (Suret)
 7. Diploma (Suret)
 8. Marka Tescil Belgesi (Müracaatın Kabul Edildiğine Dair Türk Patent Enstitüsü’nden Resmi Yazı)
 9. Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği
 10. Beyanname

 3.GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

(Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği Olmayan Gıdalar İçin)

 1. Dilekçe
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Onaylı Sureti)
 3. Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi (Onaylı Sureti)
 4. Kapasite Raporu (Orijinal)
 5. Sorumlu Yönetici Sözleşmesi (Orijinal)
 6. Sorumlu Yöneticilik Belgesi (Suret)
 7. Diploma (Suret)
 8. Marka Tescil Belgesi (Müracaatın Kabul Edildiğine Dair Türk Patent Enstitüsünden Resmi Yazı)
 9. Türk Gıda Kodeksine Uygun Etiket Örneği
 10. Üretilecek Ürünün Bileşen Listesi ve Bileşenlerin Miktarı
 11. Üretim Teknolojisi, üretim akış şeması (Üretim akışı şematize edilecek ve üretim teknolojisi kısaca belirtilecek)